Sevgili CHP’li Dostlar,

CHP de yönetim erkine sahip olan akl-ı selimler,
dikkatinizi çekmek isterim ki;
ülkede, özellikle Anadolu’da ve hatta İstanbul da,
yerleşik bir ön yargı ve kanaat oluşmuş durumda ne yazık ki;
”CHP Alevilerin partisidir ve CHP’yi aleviler yönetir.”

Ben şahsen bu kanaati taşımıyorum,
İstanbul da Sayın İmamoğlu, çok güzel bir söylem oluşturdu.
Siyasal ve ekonomik ortam da buna yardımcı oldu.
Siyasal başarı geldi…

CHP Cumhuriyeti kurucu partisidir.
kurucu değerlere bağlı olmak zorundadır.
Dil,din,ırk ve mezhep ayırımı yapmaz.
Yapmamalıdır da…
Bu algı akılcı politikalar ve samimiyetle düzeltilmelidir.

Sabırlı,hoşgörülü,demokrat,bütün değerlere saygılı ve kucaklayıcı politika;
ve bu politikayı gerçekleştiren Sn. İmamoğlu’nun
bunları samimiyet ile içselleştirdiğine kani oldu…
Yani söylem ve eylemde samimiyet net bir şekilde,
yaşandı,ispatlandı ve başarı geldi.

Artık bu samimi anlayışın devamı ve liyakatla hizmet zamanı.
CHP parti yöneticilerinin de dikkatlice ve özenle,
CHP’ nin hiçbir yol ve zümrenin partisi değil,
Bütün akl-ı selim memleketseverlerin partisi olduğunu,
oluşturacağı samimi politikalar ile ortaya koyma zamanı.

Kurucu değerlere bağlı,demokrat, yasama/yürütme/yargı kuvvetler ayrılığı prensipleri uygun
yeniden düzenlenmiş anayasa ile ülkeyi yönetmek için;
zümrelerin, tarikatların ve mezheplerin değil;
anayasaya,hukuka,üniter devlet ilkelerine bağlı,
ÖZGÜR BİREYLERİN tek tek yaşam ve düşüncelerine
saygılı bir yönetim erki ile yola devam etmek,
akılcı bir çıkış yoludur.

Bu anlayışlarla CHP,
hem kendini gözden geçirmeli ve yenilemeli,
gerçekten Halkın Cumhuriyet Partisi olmalı;
hem de liyakat ilkesinde en yüksek katılım ile,
yeni ANAYASA’ yı hazırlayıp, halkın önüne koymalıdır.
Bu kadim millet;bu çalışmalarda liyakat beklemektedir.
Yeni kurulacak partilere siyaset alanı bırakmamalıdır.

CHP; Yerel yönetimlerde başarı için,
bir bilgi/proje/deneyim paylaşımı ve denetim merkezi kurmalı
ve bu merkez, STK’lar ile de işbirliği yapmalı,
siyaset değil, sadece İŞ ve HİZMET üretmelidir.
Siyaset; üretilecek somut iş ve hizmetlerin üzerinde yapılırsa,
başarılı olacaktır…

Aynı şekilde ekonomi, dış politika ve iç politika için de, proje merkezleri oluşturmalı ve periyodik bültenlerle, yüksek katılımlı toplantılarla,
hem eleştirilerini, hem de CHP bakış ve çözümlerini ortaya koymalıdır.

Yani demem o ki; CHP memleketin bütün konularında,
bir parti sözcüsü yerine,
liyakatle oluşturulmuş PROJE/POLİTİKA MERKEZLERİ ve başkanları ile,
bu kadim millete CHP görüşlerini ve çözümleri anlatmalıdır.
Yeni bir anlayış ile seferberlik olmadan, motivasyon olmaz.
İktidarın hatalarına endeksli bir politika sadece,
benzerlerini yaratır…
Ön almadan önder olunamaz, bunun için liyakat ile akıllı emek şarttır.
Siz doğruları söyleyin, güzel şeyleri yapın ve süratle kendi bahçenizi temizleyin, çiçek bahçesi yapın,
BU KADİM MİLLET bunu görür ve değerlendirir,
asıl algı yönetimi SÖYLEMLER değil,EYLEMLERDİR.

Dost acı söyler ve samimiyetle eleştirir,
biat etmez, fikirlerini,öngörülerini söyler ve destek verir.
bu yazıma CHP li akl-ı selim dostlarım bu anlayışla bakmalıdır.

Saygı ve Sevgilerimle,