Günaydın Dostlar,

Kanunlarda önemli düzenlemeler üzerine haberler…
Barolar birliği başkanımız açıklama yapmış:
”İyi düzenlemeler diye.”

Ben hukukçu değilim, amma;
Bu memlekette eksikleri ile beraber kanunlar vardı, ve var.
Türkiye de var olan hukuk askıda,
Hukuksuz, kanunsuz ve keyfi uygulamaları alt alta yazsak,
ciltlere sığmaz…

Türkiye de ne yok, ne yok edildi?
Kuvvetler ayrılığı prensipleri…
Kanunlar ve hukuk yazılı metinlerde.
Uygulamalar da kuvvetler birliği,
nerede ise, bütün kararlarda…

Yani asl’ olan iradenin tekelleşmesi,
Bu memleket bunu kaldıramaz..

Ben Barolar birliği adına, bir vatandaş olarak
konuşsa idim,
güzellemelerime bir ön şerh ile başlardım:

Derdim ki;

”Türkiye’de kuvvetler birliği,
partili Cumhurbaşkanı tekellleşmesi oldukça,
yapılan kanunlar laf-ı güzaftan öteye geçmez.
Önce kuvvetler ayrılığı için irademizi gösterelim.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün,
kurtuluş savaşımızın en kritik zamanlarında bile,
kapatma taleplerine rağmen,
açık tuttuğu Büyük Millet Meclisimiz
yasama yetkilerini geri almadan;
diğer yargı ve yürütme müesseseleri,
gerçek pozisyonlarına dönmeden,
çıkacak hiçbir kanununun,
bu memlekete hayır getireceğine inanmıyorum.”

Saygılarımla,